birimler için Türkçe-Almanca çeviriler:

Einheiten · diğer çevirileri

birimler Einheiten

Tekrar ediyorum, tüm birimler geri çekilin.

Ich wiederhole Alle Einheiten abbrechen.

Her oyuncu bir birimi kontrol ediyor.

Jeder Spieler kontrolliert eine Einheit.

Walter Sanırım bu portatif bir hava kirletme ünitesi.

Walter, ich denke, dies ist eine tragbare Luftzersetzungs-Einheit.