birini

Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on.

Eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn.

On, dokuz sekiz, yedi altı, beş dört, üç iki, bir.

Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins.

Bir, iki, üç, dört beş, altı, yedi, sekiz dokuz!

Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht neun!

Dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir!

Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins!

T-eksi on dokuz sekiz yedi altı beş dört üç iki bir sıfır ateşleme.

Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, null.

Bir iki üç dört. Beş altı yedi sekiz.

Ein, zwei, drei, vier fünf, sechs, sieben, acht.

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on parmak.

Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Zehen.

Sekiz, yedi, altı, beş, dört üç, iki, bir.

Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei

On dakika, beş saniye. Dört saniye, üç saniye, iki saniye bir saniye. On dakika.

Zehn Minuten, fünf Sekunden, vier Sekunden, drei Sekunden, zwei Sekunden, eine Sekunde.

Senin için küçük bir görevim var. Küçük ama önemli bir görev.

Ich habe eine kleine Aufgabe für dich, eine kleine, aber wichtige Aufgabe.