birkaç için Türkçe-Almanca çeviriler:

ein paar · einige · wenige, wenig · mehrere · etliche · verschiedene · Weile · diğer çevirileri

birkaç ein paar

Ya da birkaç yıl boyunca oldukça rahatsız edici kâbuslar görebilirsin.

Oder vielleicht ein paar Jahre voller zutiefst verstörender Albträume.

En fazla, birkaç dakika.

Ein paar Minuten, höchstens.

Al, birkaç karton sigara.

Nimm ein paar Schachteln.

birkaç einige

Size birkaç soru sorabilir miyim?

Darf ich Ihnen einige Fragen stellen?

Birkaç çizim yaptılar, ama ilginç olan çok benzer şeyler çizdiler.

Sie zeichneten einige. Interessanterweise haben sie ähnliche Dinge gemalt.

Hong Kong'da birkaç sene geçirdim, uluslararası eğitim.

Ich verbrachte einige Jahre in Hongkong, einige internationale Schulen.

birkaç wenige, wenig

Yemek birkaç dakika içinde hazır olur.

Abendessen ist in wenigen Minuten fertig.

Birkaç saat sonra.

In wenigen Stunden.

Başkan Loewen, Harrison Beecher, Schibetta, Kirk, şimdi de Kareem Said, birkaç hafta içinde öldürüldüler.

Bürgermeister Loewen, Harrison Beecher, Schibetta, Kirk, und jetzt Kareem Said, alle binnen weniger Wochen ermordet.

birkaç mehrere

Birkaç yıllık terapiden sonra farklı kimliklerini ayrıştırmak üzereydik.

Nach mehreren Therapiejahren konnten wir deine verschiedenen Identitäten isolieren.

Birkaç düzine orkide örneği toplamıştık.

Wir hatten mehrere Dutzend Orchideen gesammelt.

Shadow Walker, aynı zamanda uluslararası birkaç internet suçunun beyniydi.

Shadow Walker war auch der Drahtzieher bei mehreren internationalen Internetstraftaten.

birkaç etliche

Birkaç öğün beklemek zorundaydım.

Ich mußte etliche Mahlzeiten abwarten.

Birkaç fuhuş suçundan sabıkası var.

Etliche Vorstrafen wegen "Kundenwerbung".

Birkaç ilgi uyandıran anektod var.

Sie hat etliche triftige Anekdoten.

birkaç verschiedene

Birkaç yıllık terapiden sonra farklı kimliklerini ayrıştırmak üzereydik.

Nach mehreren Therapiejahren konnten wir deine verschiedenen Identitäten isolieren.

İlgilenen birkaç alıcı var galiba.

Verschiedene Interessenten, glaube ich.

birkaç Weile

Biri dedi ki, Jagger orada bir süredir birkaç kızla takılıyormuş.

Jemand sagte, Jagger sei dort eine Weile mit ein paar Mädchen gewesen.