birleşme için Türkçe-Almanca çeviriler:

Fusion · fusionieren · Wiedervereinigung · diğer çevirileri

birleşme Fusion

Bu birleşmenin kendisi yanlış.

Diese ganze Fusion ist falsch.

Bu birleşme, donanım ve yazılım, nakit akışı ve finanse gereksinimi arasındaki uyumla ilgili.

Diese Fusion dreht sich um Synergie: Hardware und Software, Cash Flow und Kapitalaufwand.

Birleşme, bir yıl içinde silinecek bir CD ROM'la ilgili değil.

Die Fusion betrifft kein CD-ROM, das in einem Jahr überholt ist.

birleşme fusionieren

Edward ile birleşme yapıyoruz, ona defterleri göstermek zorundaydım.

Edward und ich fusionieren. Ich musste ihm die Geschäftsbücher zeigen.

Kai ölürse, birleşmeyi Liv ve Luke yapmak zorunda kalacak.

Wenn Kai stirbt, müssen sich Liv und Luke fusionieren.

birleşme Wiedervereinigung

Eğer Neral yeniden birleşmeyi onaylarsa

Wenn Neral die Wiedervereinigung unterstützt