birleşmiş için Türkçe-Almanca çeviriler:

vereint · diğer çevirileri

birleşmiş vereint

Bir yardım kuruluşu değil mi?

Ein Verein oder eine Behörde?

BİR ULUS BİRLEŞTİ

EINE VEREINTE NATION

Birleşmiş bir aile.

Eine vereinte Familie?