birleştirirsek

Güçlerimizi birleştirirsek kolayca dünyaya dönebiliriz.

Wennwir unsereKräftevereinen, könnenwir ohneweitereszurück.