bitki için Türkçe-Almanca çeviriler:

Pflanzen · Pflanze · Kräuter, Kraut · Blume · diğer çevirileri

bitki Pflanzen

Diğer bitkiler için.

Für andere Pflanzen.

Özellikle büyük bitkiler için.

Besonders bei größeren Pflanzen.

Hava, su, toprak, bitki, balık, kuş ve hayvan.

Luft, Wasser, Erde, Pflanzen, Fische, Vögel und die Tiere.

bitki Pflanze

Daha önce böcek yiyen bitki görmemiştim hiç. Adı ne?

Ich habe noch nie eine Insekten fressende Pflanze gesehen.

Ölü bir bitki.

Eine tote Pflanze.

Yarı adam, yarı bitki.

Halb Mensch, halb Pflanze.

bitki Kräuter, Kraut

İlaç için bitki toplamak istiyorum.

Ich möchte Kräuter pflücken, für Medizin.

Hangi bitkiler yaranın iyileşmesine yardımcı olur?

Welche Kräuter verhindern Wundbrand? Die Königskerze.

Biraz bütünsel biri ama her şey için şifalı bitkileri var. Stres için bile.

Sie ist ein bisschen ganzheitlich, aber sie hat Kräuter gegen alles sogar Stress.

bitki Blume

Bitkiler ve çiçekler var.

Ich sehe Pflanzen und Blumen.