bize için Türkçe-Almanca çeviriler:

uns · diğer çevirileri

bize uns

Bizim insanlara bir kemik atmalısınız yoksa onları sonsuza dek kaybedeceksiniz.

Sie müssen unseren Leuten einen Knochen zuwerfen, sonst könnten Sie sie entgültig verlieren.

Bize başka bir hikaye daha anlat.

Erzähl uns noch eine Geschichte.

Hiçbir şey bizi durduramaz.

Nichts kann uns aufhalten.