blöf için Türkçe-Almanca çeviriler:

bluffen · Bluff · diğer çevirileri

blöf bluffen

Blöf yapıyorlardır, değil mi?

Sie könnten bluffen, oder?

Diyor ki, Stemple blöf yaptı, şimdi de biz yapacağız.

Er meint, dass Stemple geblufft hat, also werden jetzt wir bluffen.

Blöf yapıyorsun, Patterson.

Sie bluffen, Patterson.

blöf Bluff

Bu bir blöf mü, yoksa ikili blöf mü?

Ist es ein Bluff, oder ein doppelter Bluff?

Nasıl bir blöf olabilir ki?

Wie kann es ein Bluff sein?

Bu sana blöf gibi mi geliyor?

Hört sich das wie ein Bluff an?