bomba için Türkçe-Almanca çeviriler:

Bombe · Bomben · Zeitbombe · Atombombe · Granaten, Granate · Granatwerfer · bombardieren · diğer çevirileri

bomba Bombe

Sütyen bomban hazır, Nerdlinger.

Deine BH-Bombe fnktioniert hoffentlich.

Burada bir bomba var.

Ich habe hier eine Bombe.

O yalnızca bir bomba.

Das ist nur eine Bombe.

bomba Bomben

Bomba yapıyor, gerçek bir sanatçı.

Baut Bomben. Ein echter Künstler.

Bu bombaları kim kuruyor?

Wer legt diese Bomben?

Bomba, kamera, mikrofilm, uçak parçaları kaçırdım.

Ich habe Bomben, Kameras, Mikrofilme geschmuggelt.

bomba Zeitbombe

Bayağı karmaşık saatli bir bomba.

Eine ziemlich anspruchsvolle Zeitbombe.

Saatli bomba gibi, tıkır tıkır!

Sie ticken wie eine Zeitbombe.

Ama tam bir saatli bomba.

Aber er ist eine Zeitbombe.

bomba Atombombe

Birkaç Rus bilim adamı nükleer bomba yapmış.

Russische Wissenschaftler haben eine Atombombe gebaut.

Nükleer bomba gibi.

Wie eine Atombombe.

Bu şehrin bir yerinde nükleer bomba var.

Irgendwo in dieser Stadt ist eine Atombombe.

bomba Granaten, Granate

Evet. Pike, el bomban var mı?

Pike, hast du deine Granate?

Şimdi bana bir bomba ver.

Jetzt gib mir eine Granate.

Atılan ilk bomba radyo kulübesini vurdu.

Die erste Granate hat den Funkraum getroffen.

bomba Granatwerfer

Tutkal atan bir bomba firlatici.

Ein Granatwerfer, der Klebschaum schießt.

bomba bombardieren

Geçen yıl Fessenheim, Fransa'daki nükleer tesiste iki bomba patladı.

Letztes Jahr wurde das Atomkraftwerk Fessenheim in Frankreich bombardiert.