bombacı için Türkçe-Almanca çeviriler:

Bomber · diğer çevirileri

bombacı Bomber

Burası da Santa Cruz, uçak olayındaki bombacı çocuğu aldıkları yer.

Hier ist die Comuna, in der sie den Avianca-Bomber rekrutierten.

Old Bailey'de Borough Pazarı bombacılardan birini savunuyorsun.

Sie verteidigen einen Borough-Markt-Bomber im Old-Bailey-Gericht.

Bu da bir hayalet bombacı uçak.

Und das ist ein Stealth-Bomber.