bombası

Hidrojen bombası, müşterek inançlı yıkım, bir ayrılık.

Wasserstoffbombe, gegenseitige totale Zerstörung, eine Pattsituation.

El yapımı el bombası gibi.

Wie eine selbstgemachte Granate.

Bir el bombası elinden kurtulmuş.

Eine Granate entwischt ihm.

Bir el bombası taşıyorsun.

Sie tragen eine Granate.

Cylon mantık bombası.

Eine zylonische Logikbombe.

Bir atom bombası lazım, kardeşim.

Dazu wäre eine Atombombe nötig, Bruder.

El bombası patladı Komutanım!

Eine Handgranate ist explodiert.

Annen bir Amerikan bombası yüzünden öldü.

Deine Mutter starb durch amerikanische Bomben.

Her bir uyduda, mega nötron bombası var.

An jedem Satelliten hängt eine Meganeutronenbombe.

Kürek, balta, dinamit, el bombası?

Schaufel, Axt, Dynamit, Handgranate?