borçlu için Türkçe-Almanca çeviriler:

Schuldig · diğer çevirileri

borçlu Schuldig

Hashem, bize bir cevap borçlu değil, Larry.

HaSchem ist uns keine Antwort schuldig.

Ve ben bir doktorum, Dennis, yani bana hiçbir şey borçlu değilsin.

Und ich bin Ärztin, Dennis. Also bist du mir nichts schuldig.

O kadına hiçbir şey borçlu değilsin.

Du bist dieser Frau nichts schuldig.