borçluyum

Sana hiçbir şey borçlu değilim.

Ich schulde Ihnen gar nichts.

En azından onlara bir açıklama borçluyum.

Ich schulde Ihnen wenigstens eine Erklärung.

En azından ona bir açıklama borçluyuz.

Wir schulden ihm zumindest eine Erklärung.

Hayır, sanırım birine bir özür borçluyum.

Nein, ich schulde jemandem eine Entschuldigung.

Ona hiçbir şey borçlu değiliz.

Wir schulden ihm gar nichts.

Ona bir açıklama borçluyum.

Ich schulde ihm eine Erklärung.

Ben daha önce hiç borç almadım.

Ich habe noch nie zuvor Geld geliehen.

Bana hatırlat da, birisine büyük bir özür borçluyum.

Erinnere mich. Ich schulde jemanden eine große Entschuldigung.

Her şeyi ona borçluyum.

Ich schulde ihm alles.

Hala, ben sana bir minnet borçluyum.

Trotzdem schulde ich Ihnen Dankbarkeit.