boru için Türkçe-Almanca çeviriler:

Rohr · Hörner, Horn · Speiseröhre · Röhre · Röhren · Schlauch · Heizungsrohr · Fanfare · diğer çevirileri

boru Rohr

Burada bir boru var.

Ich habe hier ein Rohr.

Sopa, boru, değnek.

Stöcke, Rohre, Schläger.

Her kablosunu, her borusunu.

Jedes Kabel, jedes Rohr.

boru Hörner, Horn

Helheim'da altın yaldızlı bir boru var.

In Helheim gibt es ein goldenes Horn.

Kraliçe Susan'ın borusu hakkında ne biliyorsun?

Was wisst Ihr über Königin Susans Horn?

boru Speiseröhre

Yemek borusundan yabancı bir cisim yaklaşıyor.

Fremdes Objekt nähert sich durch die Speiseröhre.

Nefes borusu ve ozafagusunu cozmeye calisin!

Luft und Speiseröhre haben sich verheddert!

boru Röhre

Sadece içi boş bir boru.

Es ist nur eine hohle Röhre.

boru Röhren

Deliler Koğuşunun altındaki boru hattı şey, oldukça karmaşık.

Das Röhren-System nähe der Nervenklinik ist komplex.

boru Schlauch

Hatırladın mı? Her yanımdan borular sarkıyordu?

Mit den Schläuchen, die aus mir heraushingen.

boru Heizungsrohr

Bina tesisatından bir boru almıştım.

Ich packte mir ein Heizungsrohr.

boru Fanfare

Çok uzaklardan kalk borusu duyuldu.

Ihre Fanfaren waren weithin zu hören.