boynuzlu için Türkçe-Almanca çeviriler:

Hörnern · gehörnt · diğer çevirileri

boynuzlu Hörnern

Viking miğferlerinin boynuzu yoktu.

Wikingerhelme hatten keine Hörner.

Ben de hep böyle diyorum. Ama İki Boynuz belediye başkanı gibi.

Das sage ich auch immer, aber Two Horns ist eine Art Bürgermeister.

Küçük bir boynuzu var.

Sie hat ein kleines Horn.

boynuzlu gehörnt

Şu eski baskılardaki boynuzlu iblisler gibi

Gehörnte Dämonen, wie auf alten Abbildungen.