boyu

Ya da birkaç yıl boyunca oldukça rahatsız edici kâbuslar görebilirsin.

Oder vielleicht ein paar Jahre voller zutiefst verstörender Albträume.

Ya yeni bir üniformaya ihtiyacın var, ya da yeni bir boyuna.

Sie brauchen eine neue Uniform oder einen neuen Hals.

Büyük granit bir taş yaklaşık olarak bir buçuk metre boyunda.

Ein großer Granitblock. Etwa einen halben Meter hoch.

Benim için boyun önemi yok.

Größe spielt für mich keine Rolle.

Daha büyük bir boyuna ihtiyacım var.

Ich brauche einen größeren Kragen.

Bütün hafta boyunca bir kez.

Einmal eine ganze Woche.

Benim için teslim olma, bu dürtülere boyun eğmektir.

Für mich würde Kapitulation heißen, diesen Trieben nachzugeben.

Dün gece dört saat boyunca oyun oynadım.

Gespielt für vier Stunden Gerade letzte Nacht.

Sarışın, uzun boylu bir adamı arıyoruz.

Sie suchen nach einem blonden Typen, groß.

Seni tüm hayatın boyunca tanıyorum

Ich kenne dich dein ganzes Leben.