boz için Türkçe-Almanca çeviriler:

grau · diğer çevirileri

boz grau

İşte senin boz atın.

Das ist dein graues Pferd.

Kırlar boz ve kahverengi ve beyaz ve ağaçlar.

Das Land ist grau und. braun und weiß und Bäume.

Bob ahlâki açıdan bozulmuş.

Bob ist bestenfalls moralisch grau.