brendi için Türkçe-Almanca çeviriler:

weinbrand · diğer çevirileri

brendi weinbrand

Biraz brendi ister misin?

Möchten Sie etwas Weinbrand?

Albert, bir brendi.

Albert, einen Weinbrand.