bu konuda için Türkçe-Almanca çeviriler:

diesbezüglich · diğer çevirileri

bu konuda diesbezüglich

Ben Solerud Belediyesi'nin bu konuda bir politikası olduğunu sanıyordum.

Ich dachte, Sölleröd hätte diesbezüglich eine bestimmte Politik. Eine Politik?

O yüzden bu konuda sana güvenmem gerekiyor.

Deshalb muss ich dir wohl diesbezüglich trauen.

Hindu Manu Kanunları bu konularda gayet açık.

Der Hindu-Kodex "Manu" ist diesbezüglich sehr eindeutig.