bugün için Türkçe-Almanca çeviriler:

heute · heutzutage · gegenwart · today · diğer çevirileri

bugün heute

Sevgili günlük, bugün bacaklarımın arasında bir ıslaklık hissettim.

Liebes Tagebuch. Heute fühlte ich Feuchtigkeit zwischen meinen Beinen.

Bugün ikimiz de hatalar yaptık.

Wir beide haben heute Fehler gemacht.

Bugün, dostluk bilekliklerimizi öreceğiz.

Heute werden wir Freundschaftsbänder flechten.

bugün heutzutage

Bugünlerde daha çok endüstriyel performans sanatçılarıyız.

Heutzutage sind wir mehr gewerbliche Performancekünstler.

Bilirsin, komünizm, faşizm vuduizm, bugünlerde herkesin bir "izm"i var.

Du weißt schon, Kommunismus, Faschismus, Voodooismus, jeder hat einen "ismus" heutzutage.

Bugünlerde para her şeyi satın alıyor.

Heutzutage kann man alles kaufen.

bugün gegenwart

Voldemort benim geçmişim, bugünüm ve geleceğim.

Voldemort ist meine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Çünkü sen her zaman bugünü mahvedersin.

Weil du die Gegenwart nicht packst.

bugün today

Pop Saati"ve" Youtube'da bugün" programlarını kestin mi?

Du wirfst "Popwatch"und" Today on YouTube" raus?

Sahip bugün bana arabayï verdi.

Massa loan me the rig today.