bulaşıcı için Türkçe-Almanca çeviriler:

ansteckend · übertragbar · infektiös · diğer çevirileri

bulaşıcı ansteckend

Bu hastalık ne kadar bulaşıcıdır?

Wie ansteckend ist diese Krankheit?

Çocuk felci bulaşıcı bir hastalıktır.

Polio ist hochgradig ansteckend.

Çocukların hastalığı bulaşıcı değil.

Keins dieser Kinder ist ansteckend.

Delilik bulaşıcı mıdır?

Ist Demenz ansteckend?

Dr Noah'ın basilleri çok bulaşıcı.

Dr. Noahs Bazillus ist höchst ansteckend.

Ama bu fazlasıyla, bulaşıcı.

Aber er ist ansteckend.

Çok ama çok bulaşıcı yapacağım.

Ich mache es sehr ansteckend.

Brookmyre sadece çok bulaşıcı olduğunu söyledi. Ve tehlikeli olduğunu.

Dr. Brookmyre hat gesagt, er sei sehr ansteckend und äußerst gefährlich.

Ne kadar bulaşıcı olduğunu biliyor musun?

Wissen Sie, wie ansteckend das ist?

Bu bulaşıcı galiba.

Es ist ansteckend.