bulaşıcıdır

Bu hastalık ne kadar bulaşıcıdır?

Wie ansteckend ist diese Krankheit?

Sarı humma oldukça bulaşıcıdır.

Gelbfieber ist sehr ansteckend.

Kaybetmek bir hastalıktır. Çocuk felci kadar bulaşıcıdır.

Verlieren ist eine Krankheit so ansteckend wie Polio.

Onların yaşam sevinci, çok iyi bildiğiniz gibi, bulaşıcıdır.

Ihre Lebensfreude ist, wie Sie sehr gut wissen, ansteckend.

Cesur ol Çünkü moda bulaşıcıdır

Seid mutig Denn Stil ist ansteckend

O hastalık bulaşıcıdır!

Das ist ansteckend!