bulduk

Çok büyük bir bulmacanın çok önemsiz parçasını soruşturuyorsun.

Sie untersuchen ein sehr unbedeutendes Stück eines viel größeren Puzzles.

Ona yardım etmek istiyoruz, ama bunu için önce onu bulmalıyız.

Wir wollen ihm helfen, aber zuerst müssen wir ihn finden.

Ama başka bir şey buldun değil mi?

Aber Sie haben etwas anderes gefunden, oder?

Size bir teklifte bulunmak istiyorum.

Ich möchte Ihnen einen Vorschlag unterbreiten.

Yaralı bir arkadaşımız için bir şifacı bulmalıyız, Hıristiyan keşiş.

Wir suchen einen Heiler für unseren verletzten Freund, christlicher Mönch.

Başka bir yol bulmak zorundayız.

Wir müssen einen anderen Weg finden.

Bu yüzden başka bir yol bulmalıyız.

Deswegen müssen wir einen anderen Weg finden.

Merak etme, onu bulacağız.

Keine Sorge, wir finden ihn.

Bu yüzden onu bulmak zorundayız.

Deshalb müssen wir ihn finden.

Onu burada tutmanın bir yolunu bulacağız galiba.

Ich schätze, wir können einen Weg finden, ihn hierzubehalten.