bulmaca için Türkçe-Almanca çeviriler:

Rätsel · Puzzle · Kreuzworträtsel · diğer çevirileri

bulmaca Rätsel

Ona birkaç bulmaca getirdim.

Ich brachte ihm Rätsel.

Bir metafizik bulmacası Aklımı karıştırdı Ve bildiğim sınav kağıtlarını Notlamaktan bıktım

Mich quält ein metaphysisches Rätsel und ich habe Klausuren satt das weiß ich.

Bu da senin için ilginç, başka bir zihinsel bulmaca.

Es ist nur ein interessantes intellektuelles Rätsel für Sie.

bulmaca Puzzle

Küçük, güzel bir geometrik bulmaca.

Ein hübsches, kleines, geometrisches Puzzle.

Bu bir bulmaca değil, Seven.

Dies ist kein Puzzle, Seven.

Evet. Neden Çin bulmacası?

Warum "Das Chinesische Puzzle"?

bulmaca Kreuzworträtsel

Turner sürekli çapraz bulmaca çözerdi.

Turner hat immer Kreuzworträtsel gelöst

New York Times Bulmaca Editörü Ömür Şort!

New York Times Kreuzworträtsel Editor Will Shortz!

Sadece bulmaca çözmek ve Pac-man oynamakla olmuyor!

Man kann nicht nur Kreuzworträtsel machen und Pac-Man spielen!