bulundurmak

Naqahdah'nın kararsız bir çeşidini bulunduran bir cihaz vardı.

Ein Gerät enthielt eine instabile radioaktive Naqahdah-Variante.

Daha sonra uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı.

Dann wurde er wegen Drogenbesitz verhaftet.

Mayo, seni bağımlı pislik, uyuşturucu bulundurmaktan tutuklusun.

Mayo, du Arschloch. Ich buchte dich wegen Drogenbesitz ein.

Silah bulundurmaktan ve cinsel istismardan hapis yatmış.

Er saß für Waffenbesitz und sexuelle Nötigung.

Silah bulundurmaktan iki yıl Maui Correctional'da kalmış.

Saß zwei Jahre im Maui Correctional wegen Waffenbesitz.

Özel bir bilgi almak için bana ricada bulunuldu.

Mir wurde eine Anfrage für bestimmte Informationen zugestellt.

Böyle ucuz bir otelin kaliteli bir sabun bulundurması normal değil.

Dass ein günstiges Motel so gute Seife bereitstellt, ist ungewöhnlich.

McGee'nin ev sahibi. Yedek anahtarı bulunduran kişi.

Sie ist McGees Vermieterin, die Hüterin der Schlüssel.

Rafi Quintana. İki yıl önce bulundurmaktan tutuklanmış.

Rafi Quintana wurde vor zwei Jahren wegen Drogenbesitz geschnappt.

Davalı Paul Krantz, yasadışı silah bulundurmaktan üç hafta hapisle cezalandırıldı.

Der Angeklagte Paul Krantz wird wegen verbotenem Waffenbesitzes zu drei Wochen Gefängnis verurteilt.