bulunmak için Türkçe-Almanca çeviriler:

finden · sein · Befinden · stecken · stehen · sich befinden · versuchen · diğer çevirileri

bulunmak finden

Ona yardım etmek istiyoruz, ama bunu için önce onu bulmalıyız.

Wir wollen ihm helfen, aber zuerst müssen wir ihn finden.

Atıştırmalık mini kekimizi bulduk.

Wir haben unsere Kuchenhappen gefunden.

Beni güzel buluyor musunuz?

Findet Ihr mich schön?

bulunmak sein

Yaralı bir arkadaşımız için bir şifacı bulmalıyız, Hıristiyan keşiş.

Wir suchen einen Heiler für unseren verletzten Freund, christlicher Mönch.

Hafıza kaybı için de bir açıklama bulmuş olabilirim.

Ich habe auch eine mögliche Erklärung für ihre Amnesie.

Bu gitar penasını onun arabasında bulduk. Sence o gitar kılıfının içinde ne var?

Wir haben dieses Plektron in seinem Auto gefunden, was, denkst du also, ist in dem Gitarrenkoffer?

bulunmak Befinden

Henry Lloyd Moon, at hırsızlığından suçlu bulunup idama mahkum edildin.

Henry Lloyd Moon, Sie wurden des Pferdediebstahls für schuldig befunden und werden gehängt.

Thomas Larson, nam-ı diğer Bastıbacak Larson sayacağım suçlardan suçlu bulunmuştur.

Wir befinden Thomas Larson, alias Shorty, der folgenden Straftaten für schuldig:

Emil duruşmaya çıkmaya yetkin bulunmadı.

Emil ist für prozessunfähig befunden worden.

bulunmak stecken

Bunun arkasında kim var bul.

Finde heraus wer dahinter steckt.

O bizim oğlumuz ve biz de onun nerede olduğunu bulup onu kurtaracağız.

Er ist unser Sohn und wir müssen herausfinden, wo er steckt und ihn dort herausholen.

Bunların arkasında kim var bulmak için.

Um herauszufinden, wer hinter alldem steckt.

bulunmak stehen

Burada yazıyor. Bir şiir buluşması.

Da steht's ein Lyriktreffen.

Yıllık maaşını, çalışma şartlarını ve kazancını bulacaksınız.

In eurem Leitfaden stehen Jahresgehalt, Arbeitsbedingungen und

Largo hakkında ne buldun?

Wie steht's mit Largo?

bulunmak sich befinden

Şu anda hiç bulunmadığı bir durum içinde.

Er befindet sich in unerforschtem Gebiet.

Ayrıca, koltuklarınızın altında güvenlik gözlüğü ve kulak tıkacı bulacaksınız.

Schutzbrillen und Ohropax befinden sich unter Ihren Sitzplätzen.

Rungis eskiden Parisli gıda toptancılarının bulunduğu bir yer.

In Rungis befinden sich die neuen Pariser Markthallen.

bulunmak versuchen

Kelime bulmaca oynamaya başlayacağız.

Wir versuchen Stadt-Land-Fluss zu spielen.

Pekâlâ, Eric Chambers ile Carl Shelton arasındaki bağlantı neymiş bulalım.

Also gut, versuchen wir, eine Verbindung zwischen Eric Chambers und Carl Shelton finden.