bunu

Bu daha ziyade esnek bir dış iskelet gibi. Böceklerdeki ya da kabuklu hayvanlardaki gibi.

Sie ist mehr wie ein dehnbares Außenskelett, wie bei einem Insekt oder etwas Krebsähnlichem.

Bu adam hastane hademesi gibi giyinmiş ama onu daha önce hiç görmemiştim.

Dieser Kerl ist wie ein Pfleger angezogen, aber ich habe ihn zuvor noch nie gesehen.

Bu çığır açan buluşlar, yıllar süren aralıksız çalışmalar olmasa başarılabilir mi?

Wurden diese großartigen Durchbrüche jemals erzielt ohne jahrelanges unermüdliches Studium?

Bu adam, mekânların dışında olan rüzgârla çalışan şişme adamlar gibi sallanıyor.

Dieser Typ flattert herum wie diese aufblasbaren Flatterfiguren bei Gebrauchtwagenhändlern.

Bu sembolü de her yerde gördüm ama daha az belirgin sergileniyor.

Ich habe dieses Symbol auch überall gesehen, aber viel weniger sichtbar platziert.

Bunu daha önce hiç söylememiştim ama bir şeyler daha öğrenmek istiyorum.

Ich habe noch nie zuvor gesagt, aber ich würde gerne mehr darüber erfahren.

Bu gece, bu gonca açtığında, yeni bir kraliçemiz olacak!

Heute Nacht, wenn diese Knospe erblüht, wird eine neue Königin geboren!

Bu örümcek, bazı sıradışı teknolojilerin sapmasından oluştu. Haydi.

Dieser Arachnid ist eine Aberration infolge verschiedener ungewöhnlicher Technologien.

Bu enkaz tarlasının her bir inçkaresini bir kanıt bulana kadar arayacağız.

Wir werden jeden Quadratzoll dieses Trümmerfeldes absuchen, bis wir einen Anhaltspunkt finden.

Ne yazık ki bu arzunuzu bir hafta daha dizginlemeniz gerekiyor.

Ich fürchte, Sie müssen diese Gelüste noch eine weitere Woche unterdrücken.