bunun gibi için Türkçe-Almanca çeviriler:

solch · diğer çevirileri

bunun gibi solch

Bilirsin, yıllıklar, diplomalar. Bunun gibi şeyler işte.

Wir drucken Jahrbücher, Abschlusszeugnisse, solche Sachen.

Bu gibi durumlar için bazı kurallar var.

Es gibt Regeln für solche Situationen.

Kim olduğunu sanıyorsun? Bunun gibi şeyler.

Wer glaubst du bist du?" Solche Sachen.