burada için Türkçe-Almanca çeviriler:

hier · da · hierher · hierzulande · diğer çevirileri

burada hier

Tüm Savunma Bakanları burada olacak. En az iki düzine değerli hedef olacak.

Alle Verteidigungs-Führungspersonen werden hier sein mindestens zwei Dutzend hochrangige Ziele.

Bu kadınların hepsi burada öldü?

Alle diese Frauen sind sie hier gestorben?

Burada ne kadar var?

Wie viel haben wir hier?

burada da

Küçük bir ganimet burada, küçük bir macera şurada.

Eine kleine Trophäe hier, ein Abenteuer da.

Burada fazladan bir atış var.

Da ist ein noch ein Klappenton.

Burada bir problem var.

Da ist ein Problem.

burada hierher

O zaman beni buraya neden getirdin?

Warum haben Sie mich dann hierher gebracht?

Şimdi, buraya gelin, lütfen.

Kommen Sie bitte hierher.

Ben buraya nasıl geldim?

Wie bin ich hierher gekommen?

burada hierzulande

Arkadaşın Emily'nin egzotik bir güzelliği var burada pek rastlayamıyorsun.

Deine Freundin Emily ist eine solch exotische Schönheit. Hierzulande äußerst rar.

Golf buralarda pek popüler değil.

Golf ist hierzulande nicht sehr populär.

Amerika'da, 'bıdı bıdı' yapabilirsin, ama burada 'bam bam', tamam mı?

In Amerika ist es bling-bling, aber hierzulande ist es bling-bäng.