burası için Türkçe-Almanca çeviriler:

hier · es · diğer çevirileri

burası hier

Burası sanki veterinermiş gibi bir avuç korkmuş köpek gibi kokuyor.

Hier riecht's wie beim Tierarzt, wie ein Haufen ängstlicher Hunde.

Tüm Hitman İki Anahtarları, burası Hitman İki.

Alle Hitman Two Victors, hier ist Hitman Two Bravo.

Burası yatak odası ve burası da mutfak olacak.

Das wird das Schlafzimmer und das hier die Küche.

burası es

Burası Fairweather Kulübesi. Beni duyan var mı?

Hier ist Fairwater Cottage, hört mich jemand?

Evet, güzel. Buruşmuş eriğe benziyorum.

Ich kann tolles Bonnie Raitt-Karaoke.

Burası bilinen bir korsan yuvası.

Es ist eine bekannte Hacker-Petrischale.