burjuva

Bütün o burjuva tasarımcı saçmalığından da.

Dieser ganze spießige Designer Dreck.

Artık bir burjuva gibi yaşayacağız!

Kein Begrapschen mehr, wir leben bürgerlich!

Devrimci anlatış biçiminin neden burjuvanın tarzı olduğunu anlamadım.

Wieso ist die revolutionäre Syntax der individualistische Stil der Kleinbürger?

Çok agresif ve burjuva takılıyor.

Sie ist so aggressiv und materialistisch.

Seni kuş beyinli küçük burjuva!

Du mieser, widerIicher Bourgeois!

Şimdi iyi bir burjuva gibi konuştun ama bir İmparator gibi değil!

Jetzt hast du wie ein braver Bürger gesprochen, aber nicht wie ein Kaiser.

Zavallı Pujol burjuva bir seks bağımlısıyla evlenmiş.

Dieser arme Pujol heiratet also eine bourgeoise Nymphomanin.

Sen küçük burjuva bir yorumla, onu bir şehvet nesnesine çevirdin.

Also verwandeln Sie sie kleinbürgerlich in ein Lustobjekt.

Ben kendim de, bir zamanlar burjuva sınıfına mensuptum.

Ich gehörte früher selbst zur petite bourgeoisie.

Vay be, o liberal sakalın altında tutucu bir burjuva hıyarı varmış.

Unter dem liberalen Bart steht also ein hochgestochenes Spießerarsch.