burs için Türkçe-Almanca çeviriler:

Stipendium, Stipendien · diğer çevirileri

burs Stipendium, Stipendien

Burs hakkında bir şey yazmıyor.

Hier steht nichts von Stipendien.

Sanırım bu yüzden burs alıyorlar.

Ich denke deswegen gibt es Stipendien.

Bunun için mi burs aldın?

Dafür hast du ein Stipendium?