burun için Türkçe-Almanca çeviriler:

Nasen, Nase · Nasenbluten · Nasenloch · Cape · Kaps, Kap · bug · landzunge · diğer çevirileri

burun Nasen, Nase

Yanaklar şişmiş rimel dağılmış burun hafifçe kızarmış.

Geschwollene Wangen, verschmierte Wimperntusche, leicht gerötete Nase

Yahudi burnu, büyük kulaklar!

Jüdische Nase, große Ohren!

Sadece bir burun.

Ist nur'ne Nase.

burun Nasenbluten

Meme kistleri, rahim kanseri, Hodgkin, bağışıklık bozukluğu astım, burun kanamaları

Knoten in der Brust, Gebärmutterkrebs, die Hodgkin-Krankheit Asthma, Nasenbluten

Burun kanamaları da var.

Sie hat auch Nasenbluten.

Şiddetli burun kanaması vardı, ama durdu.

Ein übermäßiges Nasenbluten, aber es hat aufgehört.

burun Nasenloch

Bir burun deliği mi?

Es ist ein Nasenloch?

Patlıcan bir sebze değil, o bir burun deliği.

Aubergine ist kein Gemüse, sondern ein Nasenloch.

burun Cape

Canaveral Burnu. Ne oldu orada?

Cape Canaveral, was war da?

Çünkü benim ki, Boynuz Burnun'da bir teknede.

Denn meiner ist auf einem Boot vor Cape Horn.

burun Kaps, Kap

Pohang şehri, Homi burnunda.

Von Pohang aus, am Homi-Kap.

burun bug

Burunda ve arka iticilerde mikroskopla görülemeyecek deformasyonlar mevcut.

Submikroskopische Deformationen am Bug und an den Triebwerken vorhanden.

burun landzunge

Sanırım hemen şu burnun ilerisinde.

Es ist gleich hinter der Landzunge.