buzlu için Türkçe-Almanca çeviriler:

eiskalt · eisig · eisgekühlt · diğer çevirileri

buzlu eiskalt

Şimdiyse, buz gibi soğuk.

Jetzt ist sie eiskalt.

Buz gibi bir bodrumum var.

Ich habe einen eiskalten Keller.

Her zamanki zırvalıkları, sonra buz gibi oldu.

Meistens schimpfte er. Dann ist er eiskalt.

buzlu eisig

Ve D'leh'in kalbine, tıpkı o buzlu yağmur gibi bir üzüntü çöktü.

Und wie ein eisiger Regen legte sich Traurigkeit auf D'Lehs Herz.

Biraz tapyoka dökelim, buzlu bir yolu tuzlar gibi.

Ein wenig Tapioca wie Salz auf eine eisige Straße streuen.

Tanrı'nın buz gibi rüzgarı esecek.

Und Gottes eisiger Wind weht.

buzlu eisgekühlt

En son ne zaman buz gibi bir Bud Light içtiniz?

Wann hatten Sie das letzte Mal ein eisgekühltes Bud Light?

Muse, bize dört tane buzlu kapuçino yapar mısın lütfen?

Muse, machen Sie uns bitte vier eisgekühlte Cappuccinos?

Hepsi buz gibi, dostum.

Und alle eisgekühlt, Mann.