buzlu için Türkçe-Almanca çeviriler:

eiskalt · eisig · eisgekühlt · diğer çevirileri

buzlu eisgekühlt

En son ne zaman buz gibi bir Bud Light içtiniz?

Wann hatten Sie das letzte Mal ein eisgekühltes Bud Light?

Muse, bize dört tane buzlu kapuçino yapar mısın lütfen?

Muse, machen Sie uns bitte vier eisgekühlte Cappuccinos?

Hepsi buz gibi, dostum.

Und alle eisgekühlt, Mann.