cömertçe

Bütün mülk sahipleri cömert bir tazminat alacaklar.

Alle Eigentümer werden eine großzügige Entschädigung erhalten.

Bu cömert ziyafet için teşekkürler.

Danke für dieses großzügigen Festessen.

Ne kadar cömert olmam gerek?

Wie großzügig muss ich denn sein?

Ev sahiplerimiz çok cömert davrandılar.

Unsere Gastgeber sind sehr großzügig.

Bir centilmen bahşiş konusunda cömert davranır.

Ein Gentleman gibt großzügige Trinkgelder.

Cömertçe, ama hayır.

Großzügig, aber nein.

Oh! Çok cömert bir oğlum varmış

Ich habe einen sehr großzügigen Sohn.

Baba" oldukça cömert bir sözcük oldu.

Vater" ist ein sehr dehnbarer Begriff.

Hayır, daha cömert olalım.

Nein, seien wir großzügig.

Çok cömert bir adamsınız.

Sie sind sehr großzügig.