cömert için Türkçe-Almanca çeviriler:

großzügig · spendabel · generös · großherzig · großmütig · diğer çevirileri

cömert großzügig

Bütün mülk sahipleri cömert bir tazminat alacaklar.

Alle Eigentümer werden eine großzügige Entschädigung erhalten.

Hayır, daha cömert olalım.

Nein, seien wir großzügig.

Bence bu şartlar altında oldukça cömert bir teklif.

Das ist unter diesen Umständen ein sehr großzügiges Angebot.

cömert spendabel

Vay be, bu çok cömertçe.

Wow, das ist spendabel.

Öğle yemeğinde yeterince cömert değil miydim?

War ich beim Mittagessen nicht spendabel genug?

cömert generös

Hayır. O çok cömert biriydi.

Nein, er war sehr generös.

cömert großherzig

Kimse o kadar cömert değildir. İnsanlar bu kadar iyi değil ya.

Niemand ist so großherzig, Menschen sind nicht so gut.

cömert großmütig

Tamam, daha sonra, kendini cömert hissedersen o zaman da bir onluk alırım.

Okay, später, wenn Sie das Gefühl großmütig, Ich werde noch einen Zehner.