cankurtaran için Türkçe-Almanca çeviriler:

Rettungsboot · rettungsschwimmer · Bademeister · diğer çevirileri

cankurtaran Rettungsboot

Bu şişme bir cankurtaran botu.

Das ist ein aufblasbares Rettungsboot.

TARDIS. Bir cankurtaran botu, değil mi?

Die TARDIS sie ist ein Rettungsboot, richtig?

Bunu bir cankurtaran botu olarak düşün.

Betrachten Sie das als ein Rettungsboot.

cankurtaran rettungsschwimmer

Artık cankurtaran değilim, Helen.

Ich bin kein Rettungsschwimmer mehr.

Cankurtaran olmak balıkçı olmaktan daha iyidir.

Rettungsschwimmer ist viel als Fischhändler.

cankurtaran Bademeister

Ve Sahil Güvenlik ve de cankurtaran.

Und die Küstenwache und den Bademeister.