canlı için Türkçe-Almanca çeviriler:

lebendig · leben, lebend · live · Lebewesen · lebhaft · Organismus · direkt · Wesen · Geschöpf · Lebensform · fröhlich · lustig · diğer çevirileri

canlı lebendig

Hayır ona canlı ihtiyacım var.

Nein. Ich brauche ihn lebendig.

Onu canlı canlı gömerek mi?

Indem Sie sie lebendig begraben?

Hiç bundan daha canlı hissetmemiştim.

Ich hab mich nie lebendiger gefühlt.

canlı leben, lebend

En son ne zaman canlı görülmüş?

Wann wurde sie zuletzt lebend gesehen?

Hepimiz buradan canlı olarak çıkacağız.

Wir alle gehen hier lebend raus.

Herkesi canlı kurtarmak.

Alle lebend rausholen.

canlı live

Bu gece New Orleans, Louisiana'dan canlı yayınla Peder Steve Newlin'le

Heute Abend, live aus New Orleans, Louisiana, Reverend Steve Newlin.

Haber ekibimizden Connie Bishop kardeş şehrimizde canlı yayında hazır bekliyor.

Unsere Korrespondentin Connie Bishop live aus unserer Partnerstadt. Connie?

Bu bir canlı yayın sonuçta.

Das ist immerhin Live Fernsehen.

canlı Lebewesen

Bir canlı mısın yoksa makine mi?

Sind Sie Maschine oder Lebewesen?

Yaşayan hiçbir canlı bir ağaç kadar yaşlı ve iri olamaz.

Kein Lebewesen kann so groß und so alt werden wie ein Baum.

Bu şehir canlı insanlarla dolu.

Die Stadt ist voller Lebewesen!

canlı lebhaft

Adımlarınızı canlı atın.

Lebhafte, hüpfende Schritte.

Bu ilaçların yan etkileri; başağrısı, bulantı, canlı rüyalar.

Die Nebenwirkungen sind Kopfweh, Übelkeit und lebhafte Träume.

Bir tarafı vahşi ve canlı, öteki tarafı karamsar ve geometrik.

Wild und lebhaft auf der einen Seite, düster und geometrisch auf der anderen.

canlı Organismus

O organizmayı canlı istiyorum.

Ich will diesen Organismus lebend.

Voyager biyoplazmatik bir canlının sindirim sitemine doğru gidiyor.

Ein bioplasmischer Organismus lockte uns in sein Verdauungssystem.

Kanser canlı bir organizma, değil mi?

Krebs ist ein lebender Organismus, richtig?

canlı direkt

Doğrudan ve canlı olarak, erkenciler!

Direkt, live und furchtlos, ihr Fruhaufsteher.

Bir canlı yayın yapacağız tam buradan.

Wir machen eine Live-Übertragung direkt von hier.

Gözlerinizin önünde, canlı kanlı ucube doğumu!

Direkt vor Ihren Augen, eine Freakgeburt live.

canlı Wesen

Tüm iyi kalpli canlıların senin yardımına ihtiyacı var Willow

Alle Wesen guten Willens brauchen deine Hilfe, Willow.

canlı Geschöpf

Hiçbir canlı masum değildir.

Kein Geschöpf ist unschuldig.

canlı Lebensform

Evet. Çok basit bir canlı türü.

Es ist eine sehr einfache Lebensform.

canlı fröhlich

Her şey canlı. Hayatla sallanıyoruz.

Alles ist lebendig und fröhlich.

canlı lustig

Canlı, komik, sarışın

Lebhaft, lustig, blond