cesur için Türkçe-Almanca çeviriler:

tapfer · mutig · kühn · brav · furchtlos · dreist · unerschrocken · beherzt · frech · diğer çevirileri

cesur tapfer

Çok beğenilen, kalplere sıcaklık veren destanımı cesur dostum Ear-rik'e ithaf ediyorum.

Ich widme meine viel bejubelte, herzaufwärmende Saga meinem tapferen kleinen Freund Irik!

Aptal. Ama cesur.

Dumm, aber tapfer.

Benim için cesur ol Stephen.

Sei tapfer für mich, Stephen.

cesur mutig

Cesur liderlerimiz yoktan yeni bir ulus yarattılar.

Mutige Pioniere haben eine neue Nation geschaffen.

Aptalca ama cesur.

Dumm, aber mutig.

Hayır, hayır, 'Uyuz ahmak' büyük cesur, yiğit aslan yürekli adam manasına gelir.

Nein, nein, nein! "Lahmarsch" bedeutet ein großartiger tapferer und mutiger Mann mit Löwenherz.

cesur kühn

Cesurca bir plan.

Ein kühner Plan.

Ve zavallı Roger da senin cesur ve korkusuz Sör Galahad'ın!

Und der arme Roger ist dein kühner und furchtloser Sir Galahad!

Cesur bir hamle lordum, takdire şayan.

Ein kühner Schritt, My Lord und bewundernswert.

cesur brav

Ben cesur, korkutucu bir ninjaydım.

Ich war ein braver gespenstischer Ninja.

Amma da cesur bir Mandinka dövüsçüsüymüssün Toby.

You surely are some brave Mandinka fighting man, Toby.

Pekâlâ, cesur askerim benim.

Okay, mein braver kleiner Soldat.

cesur furchtlos

Ve cesur Cassander sol taraflarını yarabilir ve bir gedik açılabilir..

Und wenn der furchtlose Kassander ihre linke Seite durchbricht, entsteht eine Schneise.

Ve zavallı Roger da senin cesur ve korkusuz Sör Galahad'ın!

Und der arme Roger ist dein kühner und furchtloser Sir Galahad!

Tabii cesur bir büyücü olsaydı

Und ein furchtloser Zauberer

cesur dreist

Sen gerçekten çok cesursun.

Du bist wirklich dreist.

Her geçen gün daha cesur ve kararlı davranıyorlar.

Sie werden jeden Tag dreister und entschlossener.

cesur unerschrocken

Gözü pek ve cesur oluyorum.

Sehr mutig und unerschrocken.

cesur beherzt

Kız kardeşim Madge de cesur öncü Dr. Christian Barnard rolünü oynayacak.

Übrigens spielt meine Schwester Madge den beherzten Springbock-Pionier Dr. Christian Barnard.

cesur frech

'Cesur'u tercih ederim.

Ich bevorzuge frech.