cezaevi için Türkçe-Almanca çeviriler:

Gefängnis · Zuchthaus · Haftanstalt · Haft · diğer çevirileri

cezaevi Gefängnis

Cezaevi, şartlı tahliye, tekrar cezaevi.

Gefängnis, Bewährung, wieder Gefängnis.

Bay Dworski, burası bir cezaevi.

Mr. Dworksi, dies ist ein Gefängnis.

Michael Scofield. Bir hafta önce Fox River Cezaevi'nden kaçmıştı.

Michael Scofield entfloh vor einer Woche aus dem Fox River Gefängnis.

cezaevi Zuchthaus

Hapis değil, cezaevi.

Nicht Zuchthaus. Gefängnis.

cezaevi Haftanstalt

Bay Frank Toolman Milton K. Prochik Cezaevi'nde.

Mr. Toolman, in der Milton K. Prochik Haftanstalt.

cezaevi Haft

Bu tutukevi-cezaevi karışımı berbat bir şey.

Hören Sie, dieser U-Haft-Gefängnis-Hybrid ist Mist.