cezalandırıyor

Harvey seni cezalandırıyor mu?

Bestraft Harvey dich für irgendwas?

Bunun için seni cezalandırıyor.

Er will Sie dafür bestrafen.

Apophis ihanetim için beni cezalandırıyor.

Apophis straft mich für meinen Verrat.

Onlar ne için cezalandırıyor?

Für was bestraft er sie?