cin için Türkçe-Almanca çeviriler:

Gin · Kobold · Dschinn · geist · Gespenster, Gespenst · Dämonen · Genie · diğer çevirileri

cin Gin

Sana bir Cin borçluyum.

Ich schulde Ihnen einen Gin.

Bir damla cin.

Ein Tröpfchen Gin.

Skoç, cin, votka

Scotch, Gin, Wodka

cin Kobold

Belki de bir cin ya da canavardır.

Vielleicht eine Elfe oder ein Kobold.

buradan, küçük cin.

Flieg davon, kleiner Kobold.

Örümcek Adam. Ve Yeşil Cin.

Spider-Man und der Grüne Kobold.

cin Dschinn

Cin siz misiniz?

Sie sind Dschinn?

Senin içine cin girmiş evladım.

Du hast einen Dschinn in dir.

Cin, Um al duwayce

DschInn, um ai duwaYce

cin geist

Cinler, hayaletler ve gülyabaniler.

Kobolde, Geister und andere Gestalten.

Hayaletler, ruhlar, cinler, periler

Geister? Gespenster und Kobolde?

Şeytanlar, Cinler, Aragami

Dämonen, Geister, Aragami

cin Gespenster, Gespenst

Her çeşitte cinler, tamam mı?

Alle möglichen Gespenster, OK?

Hayaletler, ruhlar, cinler, periler

Geister? Gespenster und Kobolde?

cin Dämonen

Şeytanlar, Cinler, Aragami

Dämonen, Geister, Aragami

cin Genie

Siz beyler, cin gibiymişsiniz.

Ihr seid ja Oberverbrecher-Genies.