cinayet için Türkçe-Almanca çeviriler:

Morde, Morden, Mord · Mordfall · Verbrechen · Tötung · Ermordungen, Ermordung · diğer çevirileri

cinayet Morde, Morden, Mord

Cinayet, yasak aletlerin kullanımı, yasak inanışların icrası.

Mord, Benutzung verbotener Werkzeuge, Ausübung vorgeschriebener Riten.

Burda bir cinayet işlendi.

Hier ist ein Mord geschehen.

YARDIM PARTİSİNDE CİNAYET

MORD BEI GESELLSCHAFTSBENEFIZ

cinayet Mordfall

Bir cinayet davasında yardımına ihtiyacımız var.

Wir brauchen deine Hilfe, bei einem Mordfall.

Bir cinayet davası var.

Ich habe einen Mordfall.

Bu kedi, bir cinayet olayında tanık. Onu götürmeliyim.

Diese Katze ist eine Zeugin in einem Mordfall.

cinayet Verbrechen

Sen bir cinayete tanıklık ettin.

Sie haben ein Verbrechen mitangesehen.

İki cinayet, yas tutan yakınlar. Sen söyle.

Zwei Verbrechen, trauernde Angehörige sag du es mir.

Adam kaçırma ve cinayet suçtur.

Entführung und Mord sind Verbrechen.

cinayet Tötung

CİNAYET ÖLÜM KATLİAM

MORD TÖTUNG TOTSCHLAG

Bu cinayetler çok titiz, ama bir değişkenlik de var, Hatta biraz doğaçlama.

Diese Tötungen sind präzise, es gibt da auch eine gewisse Fluidität, sogar etwas Improvisation.

cinayet Ermordungen, Ermordung

Parmak izi eşleşmesi onu, Kim Foster'ın cinayeti ile ilişkilendiriyor.

Ein Fingerabdruck verbindet ihn mit Kim Foster's Ermordung.

Willy Brandt, Wilson Loewen cinayetini itiraf etti.

Willy Brandt hat gestanden, die Ermordung von Wilson Loewen.