cisim için Türkçe-Almanca çeviriler:

Objekt · Fremdkörper · Himmelskörper · diğer çevirileri

cisim Objekt

Bir cisim yanından geçerse yani gözükmeyen bir cisim

Wenn ein Objekt durchfliegt, auch ein unsichtbares Objekt

Başka bir cisim lütfen.

Ein anderes Objekt, bitte.

Bu cisim gerçekten o araştırma aracı.

Dieses Objekt ist wirklich diese Sonde.

cisim Fremdkörper

Akut iltihabı var ve orada yabancı bir cisim var.

Sie hat akute Bauchfellentzündung und da ist ein Fremdkörper.

Yüzünde birden fazla kırık, gözündeyse yabancı cisim var.

Mehrere Knochenbrüche im Gesicht. Fremdkörper im Auge.

cisim Himmelskörper

SK sisteminde bir cisim var.

Einen Himmelskörper im SK-System.