dökmek için Türkçe-Almanca çeviriler:

vergießen · verschütten · gießen · diğer çevirileri

dökmek vergießen

Onun yüzünden yeterince kan döküldü zaten.

Genug Blut ist schon vergossen worden seinetwegen.

Ya da, ya da kan dökülecek.

Oder oder Blut wird vergossen.

Onu kan dökerek alacaksınız.

Indem ihr ihr Blut vergießt.

dökmek verschütten

Bay Simpson, Gary kulak ilacını döktü.

Mr. Simpson, Gary hat die Ohrmedizin verschüttet.

Trudy üstüne şarap döktü. Deliye döndü.

Trudy hat Wein darauf verschüttet.

Dökülen kahveyi silmek için tren peçetelerinden birini kullanmışsın.

Zugserviette, mit der Sie den verschütteten Kaffee abgewischt haben.

dökmek gießen

Sen dök, ben çarparım.

Du gießt, ich schubse.