dönüşüm için Türkçe-Almanca çeviriler:

Recycling · Transformation · Umwandlung · Verwandlungen, Verwandlung · diğer çevirileri

dönüşüm Recycling

Ben de geri dönüşüme inanıyorum.

Ich glaub auch an Recycling.

Beni yanlış anlama. Geri dönüşüm hakkındaki softcore pornodan sonraki en iyi videoydu.

Versteh mich nicht falsch, es war das beste Auf zugsvideo seit dem Softcore-Porno über Recycling.

Buna "geri dönüşüm" denir.

Das nennt man Recycling.

dönüşüm Transformation

Owen'nin bedeni bir çeşit dönüşüm geçiriyor.

Owens Körper macht eine Art Transformation durch.

Dönüşüm için hazırlanın.

Auf Transformation vorbereiten.

dönüşüm Umwandlung

Isı almaz bir dönüşüm çevrilebilir veya çevrilemez olduğunda eşit entropiye mi sahip olur?

Eine adiabatische Umwandlung Ist sie isentropisch, wenn sie reversibel oder irreversibel ist?

Duygular silindi, dönüşüm tamamlandı.

Emotionen eliminiert, Umwandlung komplett.

dönüşüm Verwandlungen, Verwandlung

Kafka'nın "Dönüşüm" ü

Kafka, "Die Verwandlung".