dönüş için Türkçe-Almanca çeviriler:

Rückkehr · umwandeln · Rückwege, Rückweg · Rotation · Rückfahrt · Rückreise · Wende · Drehung · Wendung · Rendite · diğer çevirileri

dönüş Rückkehr

Etkisiz çözümlere değil. normalliğe dönüşe ihtiyacımız var.

Wir brauchen keine Patentlösungen, sondern eine Rückkehr zur Normalität.

Bu yüzden Yunancadaki geri dönüş sözcüğü dönmek kelimesinin içinde gizlidir.

Darum steckt in "epistrophi", Rückkehr, auch das Wort "strophi", Kehre.

Aslan'ın dönüşü Tumnus'un tutuklanması, gizli polis hepsi sizin yüzünüzden oluyor!

Aslans Rückkehr, Tumnus' Verhaftung, die Geheimpolizei.. . Alles geschieht nur wegen euch.

dönüş umwandeln

Maddeyi enerjiye dönüştürebilen ve düşünce dalgasıyla çalışan bir makine.

Eine, die von Gedankenwellen geleitete Energie in Materie umwandelt.

Basit bir dönüştürücü rölatif olarak düşük voltajlı yüksek akımı yüksek voltajlı düşük akıma dönüştürüyor.

Im Prinzip ist es ein Aufspann-Transformator, der Niederspannung-Starkstrom in Hochspannung-Schwachstrom umwandelt, bei hohen Frequenzen.

Alan jeneratörünüzün yolladığı zararsız enerji dalgalarını bu kopya, Krieger dalgalarına dönüştürüyor.

Ihr Feldgenerator strahlte harmlose Energieladungen aus, die dieses Faksimile erfolgreich in Kriegerwellen umwandelte.

dönüş Rückwege, Rückweg

Bu onun eve dönüş parası.

Das ist für ihren Rückweg.

Dönüş yolunda bir kahve molası veririz.

Auf dem Rückweg machen wir ne Kaffeepause.

Efendim, saldırı ekibi geri dönüş yolunda.

Sir, das Angriffs-Team ist auf dem Rückweg.

dönüş Rotation

Senkronize dönüşler, odak noktasındaki denge.

Synchrone Rotationen, Tarierte Schwerpunkte.

Endurans'ın dönüş hızını analiz et.

Analyse der Rotation der Endurance.

dönüş Rückfahrt

Sadece gidiş mi, gidiş-dönüş mü?

Einfach oder auch Rückfahrt?

Araba için gidiş mi, gidiş-dönüş mü?

Einfach oder mit Rückfahrt für den Wagen?

dönüş Rückreise

Altı hafta geri gider ama geri dönüş için de güç ayırmalıyız,

Sie geht sechs Wochen zurück. Wir brauchen aber Energie für die Rückreise.

Ya dönüş yolculuğu beyler.

Und die Rückreise, meine Herren.

dönüş Wende

Dönüş yapan biri sadece.

Da wendet nur jemand.

El, el baş, baş yukarı, pas de bourree, pas de bourree, büyük dönüş ve rond de jambe.

Bis, pas de Bourrée, Pas de Bourrée, große Wende hier, rond de jambe.

dönüş Drehung

Dönüş ve sapma açısı tamam.

Drehung und Gieren sind okay.

dönüş Wendung

Başka bir zalim dönüş daha.

Noch eine grausame Wendung.

dönüş Rendite

Her yerde gördüğünüz inşaat çalışmalarıyla yakında iyi bir dönüş alırsınız.

Mit den Erweiterungen überall, bekommen Sie bald eine gute Rendite.