dönelim

Ben dönene kadar burada bekle!

Warte hier, bis ich zurückkomme.

Güçlerimizi birleştirirsek kolayca dünyaya dönebiliriz.

Wennwir unsereKräftevereinen, könnenwir ohneweitereszurück.

Evet. Ama aylar sonra geri dönmek zorunda kaldı.

Aber einige Monate später musste sie wieder zurückkehren.

Annen ne zaman geri dönecek?

Wann kommt deine Mutter zurück?

Ne zaman geri dönecek?

Wann kommt sie zurück?

Hadi, hadi. Benim için geri dön.

Komm, komm, komm für mich zurück.

Geri dönmenin bir yolunu buldum.

Ich habe einen Weg zurück gefunden.

Sen, ben ve Ben oraya asla dönmem.

Ich werde nie wieder dorthin zurückkehren.

Hayır, geri dönmek yok.

Nein, nein, kein zurück.

O zaman okula geri dön.

Dann komm zurück zur Schule.